pre diyabet

Kişinin kan şekeri düzeyi normalden yüksek olmasına karşın diyabet tanısı koymaya yeterli yükseklikte olmaması durumunda kişi gizli şeker hastası yani pre-diabetik olarak tanımlanır.

Doktorlar bazen prediyabeti, tespit edildiğinde hangi testin kullanıldığına bağlı olarak bozulmuş glukoz toleransı (IGT) veya bozulmuş açlık glikozu (IFG) olarak da adlandırır.

Bu durum sizi Tip 2 Diyabet ve kardiyovasküler hastalık gelişimi için daha yüksek bir risk altına sokar. Bu yüzden gizli şekeri olan kişilerin sıklıkla tahlil yaptırmaları gerekmektedir.

Unutulmamalıdır ki gizli şekeri olan kişi illa tip 2 diyabete yakalanacak anlamına gelmez. Erken ve uygun müdaheleler sonucunda kan şekeri normal seviyelerine gelebilir.

Sebepler

Prediyabetin nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Ancak aile öyküsü ve genetik yatkınlık önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Hareketsizlik ve fazla yağlanma -özellikle de karın yağları- diğer önemli faktörler arasındadır.

Belirtiler

Diyabette olduğu o kadar yüksek kan şekeri olmadığından dolayı hastalık belirti göstermez ya da çok az gösterir. Bu belirtiler de klasik diyabet belirtilerinin hafif olanı şeklinde seyreder..

Gizli şekeri olan kişilerin kan şekeri seviyesi değerleri şu aralıklardadır:
HbA1c : % 5.7 -% 6.4
Açlık Kan Şekeri : 100 – 125 mg/dl
Tokluk Kan Şekeri   : 140 mg/dl – 199 mg/dl

Bozulmuş glukoz toleransı olan kişiler, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol düzeyleri, fazla kiloluğu içinde barındırdığı kardiyovasküler hastalık riski ile karşı karşıyadır.

Risk Faktörleri

Gizli şekerin risk faktörleri tip-2 diyabetin belirtilen risk faktörleri ile benzerlik göstermektedir.